Κουτί δώρου ΚΟΡΡΕΣ

Επενδυμένο κουτί με εσωτερική σχάρα στήριξης για 2 κρέμες και καπάκι PVC με κοπτικό.

Εκτύπωση offset και πλαστικοποίηση matt.

Επιμέλεια βιομηχανικού σχεδιασμού: La Petite Jumelle

Παραγωγή: Orfanos Packaging

Κουτί δώρου ΚΟΡΡΕΣ