ποτά

Στον κλάδο της συσκευασίας ποτών, κρασιών, λικέρ, η Orfanos Packaging εξειδικεύεται χάρη στην μοναδική  δυνατότητα της να κατασκευάζει κουτιά μεγάλου ύψους σε όρθια θέση. Η ποικιλία των σχεδίων και των επιλόγων χαρακτηρίζει τις παραγωγές μας.