Πιστοποίηση FSC® La Petite Jumelle

Η θυγατρική εταιρεία της Orfanos Packaging, La Petite Jumelle, στο πλαίσιο της συνεχούς εξέλιξης της, με γνώμονα πάντα το καλύτερο για τον πλανήτη μας, διαθέτει πλέον και πιστοποίηση FSC®  σύμφωνα με τα πρότυπα FSC®-STD-40-004, v.3-0 & FSC®-STD-50-001, v.2-0.

Το FSC® πιστεύεται ότι είναι ένα από τα ισχυρότερα συστήματα πιστοποίησης, εξασφαλίζοντας υπεύθυνη διαχείριση των δασών παρέχοντας περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη. Η πιστοποίηση FSC® επιβεβαιώνει ότι η διαχείριση του δάσους γίνεται με τρόπο που διατηρεί τη βιολογική ποικιλότητα και ωφελεί τη ζωή των ντόπιων και των εργαζομένων, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι διατηρεί την οικονομική βιωσιμότητα.

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη και η βιωσιμότητα είναι κάτι περισσότερο από απλές εκφράσεις μόδας. Οι καταναλωτές και οι κοινωνίες προσδοκούν ότι οι εταιρείες θα είναι μέρος της λύσης όσον αφορά στα κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα. Για οποιαδήποτε εταιρεία που σχετίζεται με παραγωγικά δάση και δασικά προϊόντα, η συνεργασία με το FSC® είναι λογική. Έχοντας λάβει πιστοποίηση FSC® είμαστε βέβαιοι πως μπορούμε να βοηθήσουμε την εταιρεία σας μέσω της συμμόρφωσης με τους στόχους αειφόρου ανάπτυξης του ΟΗΕ και βελτιώνοντας την αποτελεσματικότερη πρόσβασή σας στην αγορά. Με δεδομένα όλα τα παραπάνω έχουμε σχεδιάσει εξατομικευμένες λύσεις για τον τομέα της χάρτινης συσκευασίας.